Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


May 29, 2018

Om Fredriks paket och om att vara först och ibland före sin tid. Skapandet av tulldatasystem, pussande marsvin, ny teknologi, glödlampor som livslängd och lego.