Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Oct 13, 2021

Hanif Azizi gästar podden för att prata om sin bok Förortssnuten och om minoritetstress, kunskapsfattigdom, föreläsningar och jobbet som polis.