Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Aug 1, 2018

Vi försöker reda ut begreppen om kring blockchain och när kommer Bosse och Ulla investera i kryptovaluta?