Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jan 8, 2019

Elin & Sara pratar om hennes jobb som CFO och COO på Bonnier förlagen. Tipstungt avsnitt med vad man kan göra bättre och enklare med ekonomi och finans.