Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Sep 3, 2019

Tobias och Elin pratar om hans erfarenhet från Bonava och bostadsbranschen: varför det är dyrt att bygga och hur andra länder bygger.

Klippt av Marcus Blomgren @marcusbrummgren