Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jul 26, 2021

Årets sommarprat av Elin berör olika extrajobb hon haft. Några axplock: biljarden i Katrineholm, hemtjänsten, plantera träd för 1 kr plantan och som croupier på allt annat än finkrogarna.