Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jan 14, 2020

Christian och Elin pratar om att vara journalist med inriktning på psykisk ohälsa och hans granskning av Thomas Erikssons bok Omgiven av idioter.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren