Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Oct 30, 2018

Elin intervjuar Emma som är CEO och medgrundare till företaget Lobby Design vars uppgift är att förstärka identiteten på ett företag genom design.


Oct 23, 2018

Vi pratar om hennes jobb inom räddningstjänsten, uppdraget inom Agenda 2030, styrsystem och ledarskap inom offentlig sektor.


Oct 16, 2018

Elin träffar Johan pratar resor. Johan jobbar på en resekoncern med sidorna Destination.se, Sistaminuten.se och Solfaktor.se


Oct 9, 2018

Elin och Emma pratar om vetenskap, kommunikation och demokrati.


Oct 2, 2018

Elin träffar Björn och Mattias och pratar jättemycket om arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen, MYH, Folkhögskola, kommuner är några av huvudmännen som de problematiserar kring.