Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Jun 25, 2019

Elin & Staffan pratar om förändringarna inom Arbetsförmedlingen, vad det militära ledarskapet är hur kan jobba med det civilt.


Jun 19, 2019

Elin & Lars pratar om Samhällsverkstaden som är ett initiativ för individen för att veta vilket samhället de vill leva med.


Jun 11, 2019

Elin och Karin pratar om hennes jobb som chef för IR och extern kommunikation på Ahlsell och hur deras avnotering gick till.

____________________________________

Klipp: Marcus Blomgren @marcusbrummgren


Jun 4, 2019

Elin & Karl pratar om anarkism, frihet, staten, om incitament och nyttomaximering.