Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Aug 27, 2019

Eric & Elin pratar om hans jobb på Aftonbladet och hans bok ”Jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag kanske gjort”.


Aug 20, 2019

Henrik & Elin pratar om hans youtube-kanal, entreprenörskap och bidragsentreprenörer


Aug 14, 2019

B-O är regionråd i Uppsala och berättar om varför han jobbar politisk och hur han gör det.


Aug 6, 2019

Max Magnus och Elin pratar om att hitta den vise sten, konstnärsskapande och om att jobba som konstnär.