Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba

Sep 25, 2018

Elin och Patrick pratar om skatter och företagande - Jobba Jobba Jobba och inte nödvändigtvis anställning, anställning, anställning.

Länk till boken:


Sep 18, 2018

Elin och Johannes pratat om Johannes jobb som jurist på Centrum för Rättvisa, de pratar om flera mål och varför en sådan stiftelse är viktig.


Sep 11, 2018

Elin och Viktor pratar om hur det kommer sig att Viktor blev försvarsadvokat och jobbet som advokat.


Sep 4, 2018

Elin och Stig-Björn pratar om Socialdemokraterna & Moderaterna som betongpartier, vad Sverigedemokraterna borde gjort förra valet, årets val, motboken och allmän samtidsspaning.