Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jan 21, 2020

Karin och Elin pratar om Karins jobb som arbetsplatsstrateg och vilka effekter olika utformningar får effekt.

Producerat av Silverdrake Förlag