Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Feb 5, 2020

Fredrik och Elin pratar om svårigheter, lärdomar och fällor med rekrytering.

Producerat av Silverdrake Förlag.