Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Apr 21, 2020

Henrik och Elin talar om hans nya bok om hur hjärnan funkar.

____________________________

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag

silverdrakeförlag.se

marcus@silverdrakeforlag.se