Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Jun 23, 2020

Freddy och Elin pratar om att driva förändring i arbetet och om att ställa sig inför en stor förändring. Freddy har jobbat på IKEA i 20 år och ställs nu inför nya utmaningar.

 

Producerat av Marcus Blomgren, Silverdrake Förlag | silverdrakeförlag.se | marcus@silverdrakeforlag.se