Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 10, 2019

Mårten och Elin pratar om skadeståndsrätt, hur en stämning går till och hur man går till väga för att stämma.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren