Preview Mode Links will not work in preview mode

Jobba Jobba Jobba


Dec 24, 2019

Stefan och Elin pratar om incels, vad det är och varför det intresserar Stefan samt varför det är intressant ur ett samhällsperspektiv.

Producerat av Marcus Blomgren @marcusbrummgren